HARMONOGRAM

Etap 1

Badanie

kwiecień – listopad 2021

Nasz zespół badawczy odwiedził siedem miejsc w Polsce jesienią 2021 i na podstawie obserwacji i rozmów stworzył raport, który był podstawą do przygotowania publikacji Model budowania dialogu krok po kroku, który dopasowany do lokalnych realiów, może być stosowany w projekcie i wszędzie tam, gdzie lokalni liderzy i liderki chcą budować komunikację oraz zaangażowanie społeczne. Więcej informacji…

Etap 2

Pilotaż

grudzień 2021 – sierpień 2022

Czy stworzony na wstępnym etapie projektu na podstawie badań “Model budowania dialogu krok po kroku” sprawdzi się w praktyce – to myśl, z którą przystąpiliśmy do pilotażu.
W otwartej rekrutacji do udziału w tym etapie projektu zaprosiliśmy 5 różnorodnych zespołów, które wzięły udział w intensywnym i inspirującym procesie warsztatowym.  W efekcie zrealizowano 11 dobrych rozmów przeprowadzonych w społecznościach lokalnych. Dezinformacja, fake newsy, bańki informacyjne pojawiły się jako ważne tematy kilku rozmów. Dla nas, organizatorów i organizatorek projektu, ważne jest, że przewodnicy i przewodniczki dostrzegli w tym wysiłku zysk i korzyść – dla siebie, ale też dla swoich społeczności. Więcej informacji…

Etap 3

Wdrożenie

wrzesień 2022 – listopad 2023

Bogatsi o doświadczenia z pilotażu uzupełniliśmy publikację Model budowania dialogu krok po kroku oraz zaprosiliśmy do udziału w projekcie 24 trzyosobowe zespoły z 24 miejscowości w Polsce. Osoby te stały przewodniczkami i przewodnikami dialogu w swoich miejscowościach. Wzięli udział w cyklu warsztatów, następnie przy wsparciu tutora/tutorki zorganizują w swoich miejscowościach sześć spotkań dialogowych, otwartych dla mieszkańców. Praca tych zespołów odbyła w dwóch edycjach: jesiennej (październik 2022 – lipiec 2023) i wiosennej (luty – listopad 2023). 
W partnerstwie z Nansen Center for Peace and Dialogue zorganizowaliśmy pięciodniowe warsztaty z facylitacji dialogów publicznych i transformacji konfliktów oraz dodatkowe webinaria. Więcej szczegółowych informacji w aktualnościach.

Etap 4

Utrwalanie rezultatów

wrzesień 2023 – kwiecień 2024

Kończąc etap wdrażania intensywnie pracowaliśmy nad tym, by rezultaty projektu były trwałe i trwale zmieniły na lepsze lokalne społeczności (sieciowanie liderów i liderek, włączanie w działania kolejnych organizacji i grup, dalsze podnoszenie kompetencji informacyjnych), a także nad tym, by z doświadczeń projektu korzystały kolejne społeczności lokalne (promocja rezultatów).  Dzieliliśmy się rezultatami m.in. podczas dwóch wizyt studyjnych w okolicach Oslo oraz Trondheimdwudniowej konferencji podsumowującej w Warszawie opartej na dialogu oraz spotkaniu sieciującym. Wspieramy kolejne działania przewodników i przewodniczek dialogu (m.in. powstawanie podcastu o dialogach prowadzonych w Pogadalni, miejscu stworzonym przez przewodniczki z Niedrzwicy Dużej i organizację wydarzeń edukacyjnych). Przygotowaliśmy również trzy scenariusze prostych działań, zachęcających do organizacji spotkań o ważnych tematach i wartościach – takich jak demokracja, włączenie społeczne i przeciwdziałanie zmianom klimatu – w lokalnych społecznościach. Więcej materiałów znajdziesz w bibliotece projektu.

 

Przewiń do góry