HARMONOGRAM

Etap 1 kwiecień – listopad 2021

 

Nasz zespół badawczy odwiedzi siedem miejsc w Polsce i na podstawie obserwacji i rozmów stworzy stworzy propozycje modelowych rozwiązań – swego rodzaju wzorca, który, dopasowany, który, dopasowany do lokalnych realiów, będzie mógł być stosowany w projekcie wszędzie tam, gdzie lokalni liderzy i liderki chcą budować komunikację i zaangażowanie społeczne.

Etap 2 grudzień 2021 – sierpień 2022

Sprawdzimy w praktyce to, co stworzyliśmy. Zaprosiliśmy do współpracy liderów i liderki z pięciu miejsc w Polsce. Wsparliśmy ich warsztatami przygotowanymi w oparciu o "Model budowania dialogu krok po kroku". Pomogliśmy im dopasować model do lokalnych warunków. Wspólny jest cel: stwarzanie okazji do rozmów i komunikacji jak najszerszego grona osób, podnoszenie przy tej okazji kompetencji informacyjnych i budowanie lokalnych zasobów informacji.

Etap 3 wrzesień 2022 – październik 2023

Bogatsi o doświadczenia pilotażu będziemy wdrażać podobne działania w 25 lokalizacjach w Polsce.

Etap 4 wrzesień 2023 – marzec 2024

 

Będziemy pracować nad tym, by rezultaty projektu były trwałe i trwale zmieniły na lepsze lokalne społeczności (sieciowanie liderów i liderek, włączanie w działania kolejnych organizacji i grup, dalsze podnoszenie kompetencji informacyjnych), a także nad tym, by z doświadczeń projektu korzystały kolejne społeczności lokalne (promocja rezultatów).

Przewiń do góry