TRENERKI i TRENERZY

Osoby te współtworzą z nami projekt “Jak rozmawiać?” prowadząc  warsztaty dla zespołów przewodników i przewodniczek dialogu.

Przemysław Dziewitek

w projekcie prowadzi warsztat integracyjno-wprowadzający, warsztaty poświęcone diagnozie lokalnej i wyborowi tematów oraz wstępnemu zaplanowaniu pierwszych dobrych rozmów

trener, facylitator, edukator, z wykształcenia pedagog i pracownik socjalny. W swojej pracy korzysta z dorobku i doświadczeń psychologii humanistycznej i pozytywnej oraz Metody TROP by wspierać edukację i rozwój osób dorosłych. Pracuje w modelu sytuacji edukacyjnej, rozwijanym przez ostatnie 40 lat przez Jacka Jakubowskiego. Jest również trenerem pracującym w zespole Grupy TROP. Prowadzi warsztaty i sesje edukacji indywidualnej, zarówno na żywo jak i on-line.
Więcej informacji na stronie: 
praute.pl

Marta Henzler

w projekcie prowadzi warsztat integracyjno-wprowadzający oraz warsztat rozwijający umiejętności zapraszania kolejnych osób na dobre rozmowy i pozyskiwania do ich organizacji i prowadzenia nowych partnerów

z wykształcenia socjolożka i edukatorka. Pracuje głównie jako superwizorka, trenerka, animatorka. Na co dzień związana ze Stowarzyszeniem BORIS, aktywna członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, wiele lat związana ze Stowarzyszeniem CAL. Od 2003 roku pracuje rozwojowo z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji i organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, sąsiedztw, partnerstw, wspiera ich w tworzeniu sytuacji edukacyjnych, które uczą, wzmacniają, budują więzi. Ważne są dla niej wątki równości i różnorodności oraz działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Piotr Henzler

w projekcie prowadzi warsztat integracyjno-wprowadzający, warsztaty poświęcone diagnozie lokalnej i wyborowi tematów oraz wstępnemu zaplanowaniu pierwszych dobrych rozmów

trener, facylitator, socjolog, związany z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich, współpracownik Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, superwizor Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Pracuje na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych i instytucji lokalnych, wspierając je w sprawnym zarządzaniu, wzmacnianiu potencjału i usprawnianiu pracy zespołowej. W pracy zachęca do traktowania dialogu, rozmowy, dyskusji jako narzędzi ułatwiających osiąganie celów, pomagających przechodzić przez proces zmiany i radzenie sobie z trudnościami.

Maria Klaman

w projekcie prowadzi warsztaty budowania strategii nowych świetlic – rozumianych jako forma utrwalenia zwyczaju rozmawiania w społecznościach lokalnych

menadżerka, trenerka, facylitatorka, redaktorka. Od dziesięciu lat związana z sektorem pozarządowym oraz współpracą z samorządami z całej Polski. Trenerka oraz autorka i liderka projektów obywatelskich i kulturalnych w wielu organizacjach pozarządowych i samorządowych, m.in. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Fundacja Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Forum Dialogu, Fundacja Szkoła Liderów, Świetlica Krytyki Politycznej, Fundacja Gdańska. Trenerka i menedżerka projektów z obszaru edukacji, kultury, partycypacji obywatelskiej, strategii i zarządzania, umiejętności miękkich. Miłośniczka kaszubskiej przyrody i literatury pisanej przez kobiety. Ukończyła filozofię oraz filologię polską na Uniwersytecie Gdański. Posiada doświadczenie trenerskie m.in. w zakresie: przywództwo, umiejętności miękkie, zarządzanie i strategia, projektowanie działań i projektów społecznych, partycypacja publiczna, angażowanie w działania społeczne.

Adam Kusio

w projekcie prowadzi warsztaty z umiejętności facylitacji spotkań

facylituje spotkania, prowadzi warsztaty otwarte z porozumienia bez przemocy i mediacji oraz mediacje grupowe w formie kręgów naprawczych i pracuję jako mentor w Wolnej Szkole. Wszystkie te aktywności stara się prowadzić w duchu Nonviolent Communication (NVC) Marshalla Rosenberga. Jest na ścieżce certyfikacyjnej w The Center For Nonviolent Communication w USA (www.cnvc.org). Kompetencje trenerskie nabył w Szkole Warsztatu i Treningu Psychologicznego w Ośrodku Intra (240h). Kompetencje w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów i facylitacji nabył się podczas ok. 700 godzin warsztatów i ćwiczeń prowadzonych przez kilkunastu trenerów z Polski, Francji, Niemiec, Holandii, USA, Wielkiej Brytanii a ostatnio i Sri Lanki. W ciągu ostatnich 4 lat poprowadził ok. 1000 godzin warsztatów z porozumienia bez przemocy, mediacji, kręgów naprawczych oraz sesji facylitacyjnych.

Magdalena Latuch

w projekcie prowadzi warsztaty budowania strategii nowych świetlic – rozumianych jako forma utrwalenia zwyczaju rozmawiania w społecznościach lokalnych

animatorka społeczna, facylitatorka, tutorka. Na co dzień pracuje jako trenerka w Sieci Latających Animatorów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”, towarzysząc grupom seniorów i grupom międzypokoleniowym w realizacji ich autorskich inicjatyw społeczno-kulturalnych w w lokalnych społecznościach. Realizowała proces konsultacji społecznych w Dzielnicy Bemowo zmierzających do powstania Miejsca Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”. Jako facylitatorka na stałe współpracuje z międzynarodową organizacją Theodor Heouss Kolleg działającą na rzecz edukacji obywatelskiej i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Związana szkoleniowo z Fundacją Forum Dialogu realizując szkolenia online i offline z zakresu zarządzania projektem społecznym i pisania wniosków.

Izabela Meyza

w projekcie prowadzi warsztaty z umiejętności facylitacji spotkań

trenerka komunikacji, facylitatorka i mediatorka. Wspiera osoby i zespoły  w prowadzeniu trudnych rozmów, współpracuje m.in. z Fundacją Nowej Wspólnoty, gdzie projektuje i prowadzi spotkania  na ważne społecznie, polaryzujące tematy oraz z Forum Dialogu, gdzie wspiera lokalnych liderów m.in. w radzeniu sobie z konfliktami. Od kilkunastu lat zaangażowana w dialog polsko-żydowski. Prowadzi także warsztaty dotyczące dobrej komunikacji dla szkół, instytucji i firm.
Pracuje w oparciu o metodę Komunikacji bez Przemocy (NVC).

Agata Pietrzyk-Sławińska

w projekcie prowadzi warsztaty budowania strategii nowych świetlic – rozumianych jako forma utrwalenia zwyczaju rozmawiania w społecznościach lokalnych

kierowniczka działu edukacji muzealnej w Łazienkach Królewskich, członkini i facylitatorka Fundacji Nowej Wspólnoty. Trenerka umiejętności psychospołecznych (absolwentka Ośrodka Intra, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego) i doświadczona koordynatorka wolontariatu (w 2019 r. stypendystka programu Mobility Grants realizowanego przez stowarzyszenie Network of European Royal Residences). Umiejętności w zakresie planowania procesów społecznych zdobywała m.in. podczas pracy warsztatowej z kadrami kultury i społecznościami lokalnymi (np. generatory pomysłów/Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę) oraz jako koordynatorka projektów partycypacyjnych (np. Lokalne Pomysły Muzealne), czy realizatorka działań etno-animacyjnych (Kolektyw Terenowy). Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW.

Maciej Sopyło

w projekcie prowadzi warsztaty poświęcone bańce informacyjnej i fake newsom oraz warsztat poświęcony problemowi dezinformacji

przede wszystkim trener, czasem ekspert, metodolog i animator projektów oraz wykładowca akademicki. Podpowiada jak wykorzystać Internet w rozwoju osobistym i w budowaniu własnej marki, pomaga budować zasady i nawyki pozwalające zminimalizować zagrożenia w sieci (kompetencje medialne i cyfrowe). Pomaga w skuteczniejszym i bardziej empatycznym porozumiewaniu się (komunikacja i praca zespołowa) oraz pełniejszym korzystaniu z własnych praw (law enforcement i prawa człowieka). Na sali szkoleniowej spędził ponad cztery tysiące godzin. Współpracuje ze szkołami, bibliotekami, organizacjami pozarządowymi i firmami, prowadził także zajęcia dla więźniów i więźniarek. Doświadczeniem trenerskim dzieli się w części blogowej strony https://maciejsopylo.pl

Jolanta Woźnicka

w projekcie prowadzi warsztat rozwijający umiejętności zapraszania kolejnych osób na dobre rozmowy i pozyskiwania do ich organizacji i prowadzenia nowych partnerów

na co dzień pracuje w stowarzyszeniu Centrum OPUS, którego jestem założycielką i członkinią zarządu. Przez wiele lat współpracowała ze Stowarzyszeniem CAL, Stowarzyszeniem STOP, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Szkołą Liderów. Od 20 lat pracuje jako trenerka. Szkoli przede wszystkim grupy przedstawicieli NGO urzędników, aktywistów, animatorów. Pracuje metodami aktywnymi, łącząc wiedzę, własne doświadczenie pracy lokalnej i potencjał osób uczestniczących. Ma praktyczne doświadczenia budowania współpracy lokalnej, tworzenia partnerstw międzysektorowych oraz angażowania mieszkańców do wspólnej realizacji inicjatyw.
W pracy w środowisku lokalnym ważny jest dla niej dialog i łączenie różnych środowisk. Szuka połączeń, cieszy ją sieciowanie i współpraca na rzecz wspólnego celu.

Przewiń do góry