BADANIE I TWORZENIE MODELU

Zbadać, jak dziś wygląda dialog w Polsce na ważne lokalnie sprawy. I na podstawie wniosków z badania stworzyć modelowe rozwiązania, które pomogą budować bezpieczne sytuacje do dobrej rozmowy i zachęcą do udziału w nich kolejne osoby. To cele, jakie postawiliśmy sobie na pierwszym etapie projektu. 

Przedstawiamy jawną część raportu z badania terenowego Fundacji Obserwatorium i wnioski z jego całości.

czarno-białe zdjęcie publikacji Model budowania dialogu krok po kroku, leżącej na stoliku obok rośliny doniczkowej

To, jak wyglądają rozmowy o ważnych dla społeczności sprawach obserwowała dla nas Fundacja Obserwatorium. Jesienią 2021 roku jej badacze i badaczki odwiedzili siedem miejsc w Polsce uczestnicząc, dzięki uprzejmości lokalnych liderów i liderek oraz wspólnot, w wydarzeniach będących okazją do dialogu. Obserwowali przebieg spotkań. Rozmawiali z ich liderami i liderkami, uczestnikami i uczestniczkami. Spacerowali po miasteczkach rozmawiając z mieszkańcami i mieszkankami.

Zebrany materiał pozwolił stworzyć typologię osób zaangażowanych w organizację spotkań, przyjrzeć się przestrzeniom, w których się one odbywają, zdiagnozować tematy, które są poruszane i budzą zainteresowanie. Pozwolił odpowiedzieć na pytania badawcze: Jak rozumiemy w Polsce dialog? Co mu służy, a co przeszkadza? Kto bierze w nim aktywny udział, a kto nie? I z jakiego powodu?

Uzyskane informacje przełożyliśmy – z Fundacją „Dom Pokoju” i Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich – na model budowania dialogu krok po kroku. Tworząc go zastanawialiśmy się, co musi się po kolei wydarzyć, aby można było doprowadzić do spotkania wszystkich osób zainteresowanych danym tematem, ustalić wspólne zasady i porozmawiać ze sobą w sposób, w którym wszyscy czują się zaproszeni do podzielenia się swoją opinią. W efekcie uzyskaliśmy ścieżkę złożoną z jedenastu kroków – od przyjrzenia się własnej gotowości do rozmowy z myślącymi inaczej niż ja, przez zebranie zasobów, które mamy wokół siebie, a które mogą przysłużyć się rozmowie, po przygotowanie przestrzeni i poprowadzenie rozmowy na ważny lokalnie temat. Każdy krok przełożyliśmy na praktyczne wskazówki, narzędzia i czynności, które warto wykonać.

Obecna wersja modelu jest wynikiem półtorarocznej pracy. Oparta została na badaniach zrealizowanych wśród liderów i liderek działań społecznych przez Fundację Obserwatorium, była konsultowana z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji zajmujących się dialogiem w Polsce. Przetestowało ją w praktyce piętnastu liderów i liderek działań lokalnych z sześciu miejscowości w Polsce w ramach pilotażu projektu “Jak rozmawiać?” oraz został uzupełniony o dodatkowe narzędzia ułatwiające wykonanie poszczególnych kroków.

mapa modelu budowania krok po kroku

Autorkami i autorami modelu są Maja Zobokrzycka, Dorota Whitten (Fundacja Dom Pokoju) oraz Krzysztof Nowak (Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich). Autorkami i autorami narzędzi dodatkowych są Michał Bargielski, Marta Henzler, Piotr Henzler, Maciej Sopyło oraz Jolanta Woźnicka

Zapraszamy do lektury i korzystania!

Przewiń do góry