O PROJEKCIE

Dlaczego?

Doświadczenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz badania, które znamy pokazują, że kompetencje informacyjne są kluczowe dla rozwoju społeczności lokalnych w Polsce. Bez umiejętności wyszukiwania i sprawdzania informacji ludzie nie włączają się w debatę o ważnych dla nich sprawach (wiele osób nie wie gdzie szukać i sprawdzać wiarygodność potrzebnych im informacji). Nie włączają się w nią także, bo mają coraz mniej okazji do rozmowy z myślącymi inaczej od nich (ludzie nie rozmawiają z osobami o innych od ich własnych poglądach). W ten sposób tracą wpływ na ważne dla nich sprawy (pogłębia się poczucie braku wpływu na otaczającą rzeczywistość). Razem z partnerami lokalnymi pracujemy, by to zmienić.

Jak?

Do działań w projekcie zaprosimy wkrótce liderów i liderki (osoby, organizacje, instytucje) z 35 miejscowości w Polsce, oni zaś zaproszą swoje społeczności. Warunek? W realizowanych lokalnie projektach mogą wziąć udział wszyscy, którzy chcą się zaangażować.

Model pracy, który stworzymy w projekcie zastosować będą mogły bezpłatnie dostosowując do swoich realiów wszystkie zainteresowane podobnymi działaniami społeczności lokalne w Polsce.

Liczby projektu:

  • 75 zaangażowanych, przeszkolonych i zsieciowanych liderów i liderek,
  • 25 miejscowości,
  • 25 zaangażowanych organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
  • 50 publicznych i edukacyjnych instytucji / organizacji współpracujących zakresie edukacji obywatelskiej,
  • 1500 osób uczestniczących w spotkaniach we wszystkich miastach, w których będzie realizowany projekt oraz edukowanych w zakresie praw obywatelskich, partycypacji i umiejętności korzystania z mediów,
  • 25 inicjatyw na rzecz lepszej / rozszerzonej edukacji obywatelskiej i edukacji medialnej

Co?

W ramach projektu “Jak rozmawiać? Wspieranie umiejętności informacyjnych jako podstawowej kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji uczestniczącej” wspólnie z zaproszonymi liderami i liderkami społeczności lokalnych będziemy:

  • podnosić podstawowe kompetencje informacyjne i facylitacyjne dzięki szkoleniom dla liderów i liderek działań lokalnych z zakresu kultury komunikacji, krytycznego myślenia, zarządzania konfliktami – po to, by zapewnili większy komfort udziału w dyskusjach swoim społecznościom i mogli włączać w rozmowy o ważnych sprawach niezaangażowane dotąd osoby i grupy.
  • zapraszać wszystkich zainteresowanych mieszkańców i mieszkanki (reprezentujących możliwie wszystkie grupy interesariuszy) do rozmów, debat i dyskusji na ważne lokalnie tematy w ramach lokalnych Klubów Informacji. Jak te Kluby będą wyglądać, czy muszą mieć ściany, czy wolą rozmawiać w działaniu, o czym będą rozmawiać i jakie (kolejne) działania z tego wynikną – o tym zadecydują lokalnie mieszkańcy, mieszkanki i ich liderzy/liderki.
  • zastanawiać się w ramach tych spotkań nad źródłami informacji, uczyć się od siebie sprawdzania ich wiarygodności, szukać i gromadzić wspólne i akceptowalne dla możliwie szerokiego grona zaangażowanych źródła informacji pomocne do wyrabiania sobie własnej opinii czy podejmowania decyzji w danym temacie – po to, by w sposób kolegialny, partycypacyjny i świadomie zarządzać ważnymi dla danego miejsca i wspólnoty sprawami.
Przewiń do góry