UTRWALANIE

Kończąc etap wdrażania intensywnie pracowaliśmy nad tym, by rezultaty projektu były trwałe i trwale zmieniły na lepsze lokalne społeczności (sieciowanie liderów i liderek, włączanie w działania kolejnych organizacji i grup, dalsze podnoszenie kompetencji informacyjnych), a także nad tym, by z doświadczeń projektu korzystały kolejne społeczności lokalne (promocja rezultatów).  

Dzieliliśmy się rezultatami podczas dwóch wizyt studyjnych w okolicach Oslo oraz Trondheim facylitując tam dialogi wg. wypracowanej w projekcie metody oraz podglądaliśmy lokalne inicjatywy, które kształtują lokalne społeczności.

mapa konturowa Norwegii z zaznaczonymi miejscami Oslo i Trondheim

18-19 marca 2024 zorganizowaliśmy dwudniową konferencję podsumowującą w Warszawie.Zamiast wykładów – krótkie inspiracje. Zamiast wielu warsztatów – dialogi i sesja nawiązywania kontaktów. Zamiast biernego słuchania – zadawanie pytań i dzielenie się osobistymi doświadczeniami wokół dialogu. Było z nami ponad 60 osób w różnych rolach biorących udział w projekcie. Przede wszystkim – przewodniczki i przewodnicy dialogu. To one facylitowały dwa dialogi podczas spotkania. Osoby trenerskie i tutorskie wspierające nasze zespoły w całym procesie. Autorki i autorzy raportu z badań wstępnych i ewaluacji z Fundacji Obserwatorium, autorki „Modelu budowania dialogu krok po kroku” z Fundacji Dom Pokoju. Były także osoby pracujące z dialogiem w innych projektach, a także takie, które po prostu interesują się tą metodą – bibliotekarki i bibliotekarze, nauczyciele i nauczycielki, pracowniczki trzeciego sektora. Przyjechała Christiane Seehausen, trenerka Nansen Center for Peace and Dialogue, która m.in. prowadziła dla nas ważne, pięciodniowe warsztaty z facylitacji dialogów publicznych i transformacji konfliktów metodą dialogu. Był Bart Cosijn z Estonian Dialogue Academy, który opowiadał nam o swoich doświadczeniach pracy dialogiem z osobami uczniowskimi i społecznością szkolną. Była Nina Langfeldt, która gościła nas niedawno w ramach wizyty studyjnej w gminie Skedsmo i w swoim mieście Lillestrøm i która prowadzi tam dialogi metodą Nansena od 2012 r. Wreszcie, były osoby z Trondheim: Adria Scharmen (The Dialogue Center, The Refugee Unit), Gulabuddin Sukhanwaar (Litteraturhuset, Kultursenteret ISAK), Aref Naderi (Norges Røde Kors, The Dialogue Center), które gościły osoby uczestniczące w naszej drugiej wizycie studyjnej w Norwegii.

Wspieraliśmy kolejne działania przewodników i przewodniczek dialogu (m.in. powstawanie podcastu o dialogach prowadzonych w Pogadalni, miejscu stworzonym przez przewodniczki z Niedrzwicy Dużej i organizację wydarzeń edukacyjnych).

25 kwietnia 2024 zorganizowaliśmy spotkanie sieciujące w Warszawie, podczas którego dzieliliśmy się doświadczeniami projektu z przedstawicielami innych organizacji zajmujących się dialogiem w Polsce.

Przygotowaliśmy również trzy scenariusze prostych działań, zachęcających do organizacji spotkań o ważnych tematach i wartościach – takich jak demokracja, włączenie społeczne i przeciwdziałanie zmianom klimatu – w lokalnych społecznościach. 

W bibliotece projektu znajdziesz również nagrania webinariów i dodatkowe materiały.

 

Co dziś wiemy?

  • Dialogu trzeba doświadczyć by się do niego przekonać – zapraszani członkowie i członkinie społeczności z początku byli nieufni do spotkania, którego celem jest rozmowa sama w sobie. Jednak wiele osób, które jej doświadczyło, wracało na kolejne i pytało o następne dobre rozmowy. 
  • Ludzie chcą rozmawiać, wiele z nich tęskni za bezpieczną sytuacją, w której nieatakowane mogą podzielić się swoimi myślami. 
  • Wiele przewodników i przewodniczek – osób, które zaangażowało się w organizację i facylitację dialogów dla swoich społeczności – kontynuuje i chce kontynuować tę pracę. Dla wielu było to ważne doświadczenie. 
  • Dialog jest formą przeciwdziałania dezinformacji. Bo zmniejsza polaryzację społeczną, redukuje poziom emocji podczas rozmowy, służy budowaniu zaufania społecznego. 
  • Zasady naszych dialogów są zbieżne z zasadami dialogów Nansen Center for Peace and Dialogue: słuchaj, zadawaj pytania, dziel się własną perspektywą –  nie komentuj wypowiedzi poprzedników/poprzedniczek

Wyzwanie, przed którym stoimy?
Skoro dialogu trzeba doświadczyć, by się do niego przekonać –jak stwarzać więcej ku temu okazji?

W kwietniu 2024 zakończyliśmy projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jednak jako Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zamierzamy kontynuować naszą przygodę z dialogiem i zapraszać do dialogu innych. Chcesz działać z nami? Zapraszamy do kontaktu!

Przewiń do góry