W D R O Ż E N I E

Ponad siedemdziesiąt liderek i liderów – przewodników i przewodniczek dialogu, przynajmniej 150 zrealizowanych dobrych rozmów – to cele w liczbach, jakie postawiliśmy sobie na etapie wdrażania projektu. 

Pracę z nowymi zespołami podzieliliśmy na dwie edycje. Pierwsza, jesienna rozpoczęła udział w projekcie w październiku 2022 roku, kolejna, wiosenna – w lutym 2023 roku. 

O etapach poprzedzających wdrożenie przeczytasz pod tymi linkami:

  1. badanie i tworzenie modelu
  2. pilotaż
Kolejne 24 zespoły przewodników i przewodniczek dialogu, wzmocnione doświadczeniem warsztatów oraz wspierane przez tutorów, organizowało oraz facylitowało min. 6 dialogów dla swoich społeczności.
Z pomocą biorących udział w pilotażu trenerów i trenerek uzupełniliśmy “Model budowania dialogu krok po kroku” o doświadczenia pilotażu. 
Od początku realizacji tego etapu współpracowaliśmy z badaczami Fundacji Obserwatorium, którzy przygotowali dla nas Raport z ewaluacji projektu – zapraszamy do lektury!
czarno-biale zdjecie wielu dloni ulozonych jedna na drugiej z dwoma dymkami dialofowymi

Pierwszym etapem udziału zespołów w projekcie była część sprawdzona w pilotażu – intensywny cykl warsztatów przygotowujących do zorganizowania i poprowadzenia dwóch pierwszych dobrych rozmów dla swoich społeczności, praca nad przygotowaniem rozmów z tutorem lub tutorką oraz organizacja i przeprowadzenie dwóch spotkań w społecznościach. 

Po nim przewodnicy i przewodniczki przystępowali do nowego, nietestowanego jeszcze etapu, na którym:  

  • podsumowali i przedyskutowali między sobą dotychczasowe doświadczenia projektu,
  • myśleli  o kolejnych, co najmniej czterech, dobrych rozmowach nie w perspektywie najbliższego spotkania, ale przyszłości budowania dialogu w swoich społecznościach,
  • próbowali wyobrazić sobie tę przyszłość: stworzyli swoje misje i wizję nowych świetlic. Pod tym pojęciem rozumiemy wszelkie formy utrwalenia zwyczaju rozmawiania – tak, by przetrwał on dłużej niż niniejszy projekt i na dobre zakorzenił się w społecznościach. Nowe świetlice mogą być konkretnym miejscem (np. salą w bibliotece), mogą być latającym klubem odwiedzającym regularnie miejscowości danej gminy. Ważne, by tworzyły okazję do rozmawiania, wymieniania się informacjami, uczenia się od siebie umiejętności posługiwania się informacją. 

Na realizację przygotowanych strategii przewidzieliśmy wsparcie finansowe, dalsze wsparcie tutorskie oraz warsztatowe (warsztat lub webinarium z budowania partnerstw, warsztat poświęcony dezinformacji). 

Mamy nadzieję, że będzie to dopiero początek rozmawiania w społecznościach!

Przewiń do góry