W D R O Ż E N I E

Ponad siedemdziesiąt liderek i liderów – przewodników i przewodniczek dialogu, przynajmniej 150 zrealizowanych dobrych rozmów – to cele w liczbach, jakie postawiliśmy sobie na etapie wdrażania projektu. 

Pracę z nowymi zespołami podzieliliśmy na dwie edycje. Pierwsza, jesienna rozpoczęła udział w projekcie w październiku 2022 roku, kolejna, wiosenna – w lutym 2023 roku. 

O etapach poprzedzających wdrożenie przeczytasz pod tymi linkami:

  1. badanie i tworzenie modelu
  2. pilotaż

 

czarno-biale zdjecie wielu dloni ulozonych jedna na drugiej z dwoma dymkami dialofowymi

 

Pierwszym etapem udziału zespołów w projekcie jest część sprawdzona w pilotażu – intensywny cykl warsztatów przygotowujących do zorganizowania i poprowadzenia dwóch pierwszych dobrych rozmów dla swoich społeczności, praca nad przygotowaniem rozmów z tutorem lub tutorką oraz organizacja i przeprowadzenie dwóch spotkań w społecznościach. 

Po nim przewodnicy i przewodniczki przystępują do nowego, nietestowanego jeszcze etapu, na którym:  

 

  • podsumują i przedyskutują między sobą dotychczasowe doświadczenia projektu,
  • pomyślą  o kolejnych, co najmniej czterech, dobrych rozmowach nie w perspektywie najbliższego spotkania, ale przyszłości budowania dialogu w swoich społecznościach,
  • spróbują wyobrazić sobie tę przyszłość: przemyślą i zapiszą misję i wizję nowych świetlic. Pod tym pojęciem rozumiemy wszelkie formy utrwalenia zwyczaju rozmawiania – tak, by przetrwał on dłużej niż niniejszy projekt i na dobre zakorzenił się w społecznościach. Nowe świetlice mogą być konkretnym miejscem (np. salą w bibliotece), mogą być latającym klubem odwiedzającym regularnie miejscowości danej gminy. Ważne, by tworzyły okazję do rozmawiania, wymieniania się informacjami, uczenia się od siebie umiejętności posługiwania się informacją. 

Na realizację przygotowanych strategii przewidzieliśmy niewielkie wsparcie finansowe, dalsze wsparcie tutorskie oraz warsztatowe (warsztat lub webinarium z budowania partnerstw, warsztat poświęcony dezinformacji). 

Edycja jesienna projektu zakończy swój udział w czerwcu, jesienna – w październiku 2023 roku.
Mamy nadzieję, że będzie to dopiero początek rozmawiania w społecznościach!

Przewiń do góry