P I L O T A Ż

Czy stworzony na wstępnym etapie projektu na podstawie badań “Model budowania dialogu krok po kroku” sprawdzi się w praktyce – to myśl, z którą przystąpiliśmy do pilotażu.

O etapie poprzedzającym pilotaż –  badaniach i tworzeniu modelu przeczytasz pod tym linkiem.

Do udziału w pilotażu zaprosiliśmy piętnastu uczestników i uczestniczek – po trzy osoby z danej miejscowości, w różny sposób i w różnych rolach zaangażowane w życie swoich społeczności – z Bierutowa (woj. dolnośląskie), Gubina (lubuskie), Komorowa i Leszna (mazowieckie), Płońska (mazowieckie) oraz Wieruszowa (łódzkie).

Uczestnicy i uczestniczki pracowali nad przygotowaniem spotkań dialogowych dla swoich społeczności. To oni/one, wspólnie ze społecznościami, wybierali/wybierały temat, formę, czas spotkań. Warsztaty przygotowane były w oparciu o kroki naszego modelu. Podczas warsztatów myśleliśmy nad zasadami, które służą dobrej rozmowie, tematami spotkań, zasobami, które można wykorzystać, grupami i osobami, które mogą być zainteresowane danymi tematami, sformułowaniem tych ostatnich tak, by były interesujące, zrozumiałe i zachęcały do rozmowy, pomysłami na dzielenie się podczas spotkań wiedzą w obszarach, których tematy dotykają. Wreszcie – nad znaczeniem danych i źródeł informacji, różnicami pomiędzy dezinformacją a dialogiem oraz przebiegiem i facylitacją spotkań. W sumie w kwietniu i maju przewodnicy i przewodniczki dialogu wzięli udział w niemal pięćdziesięciu godzinach warsztatów! Dodatkowym, bardzo docenionym przez nich wsparciem, była indywidualna opieka tutora lub tutorki, którzy zadawali pytania, zachęcali, motywowali do poszukiwań, zatrzymywali i zachęcali do przemyśleń, a także obserwowali wybrane rozmowy. 

Więcej o warsztatach przeczytasz pod tym linkiem.

Efektem pilotażu było 11 dobrych rozmów przeprowadzonych w społecznościach lokalnych. Dezinformacja, fake newsy, bańki informacyjne pojawiły się jako ważne tematy kilku rozmów. Dla nas, organizatorów i organizatorek projektu, ważne jest, że przewodnicy i przewodniczki dostrzegli w tym wysiłku zysk i korzyść – dla siebie, ale też dla swoich społeczności. 

Osoby, które wzięły udział w spotkaniach pytały o kolejne okazje do rozmów. Choć nie było to celem projektu, dialogi zainicjowały inicjatywy i działania – to dodatkowa wartość z projektu i dobra prognoza na przyszłość! Poznaj naszych przewodników i przewodniczki dialogu, ich opinie podsumowujące projekt, a także tematy, wokół których organizowali dobre rozmowy pod tym linkiem.

W ramach pilotażu odbyły się wszystkie zaplanowane przez przewodników i przewodniczki dobre rozmowy, ich organizatorzy i organizatorki widzą w nich sens, osoby uczestniczące także. My dostrzegamy większe zrozumienie i docenienie rozmowy, wzmocnienie  osób, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Bardzo nas to cieszy, kibicujemy im w dalszych działaniach na rzecz dialogu!

Co dalej? Uzupełniamy nasz model o narzędzia, które sprawdziły się podczas pilotażu. To ostatni krok przed jego publikacją. Lada moment zaprosimy do pracy z nim ponad 70 liderów i liderek swoich społeczności z 25 miejsc w Polsce, do 50 tys. mieszkańców/mieszkanek. Zaproponujemy im podobne wsparcie jak w pilotażu i zaprosimy do organizacji dobrych rozmów. A w dodatkowym, w porównaniu z pilotażem, module myśleć będziemy nad tym, jak utrwalić ich wysiłek – sprawić, by rozmawianie na ważne tematy w gronie osób o różnych poglądach, przekonaniach i potrzebach, w oparciu o rzetelne informacje, stało się w ich społecznościach czymś stałym i oczywistym. 

  

Przewiń do góry