dwie osoby podają sobie ręce

Szukamy tutorów i tutorek

Szukamy tutorów i tutorek do wsparcia lokalnych liderów/liderek, którzy chcieliby/chciałyby zostać przewodnikami i przewodniczkami dialogu w swojej społeczności w ramach wdrażania naszego projektu.

W projekcie weźmie udział 25 trzyosobowych zespołów z 25 miejscowości w Polsce. Osoby te będą przewodnikami i przewodniczkami dialogu w swoich miejscowościach. Wezmą udział w cyklu warsztatów, następnie przy wsparciu tutora/tutorki zorganizują w swoich miejscowościach sześć spotkań dialogowych, otwartych dla mieszkańców. Praca tych zespołów będzie odbywać w dwóch edycjach: jesiennej (październik 2022 – lipiec 2023) i wiosennej (luty/marzec – listopad 2023).

Terminy edycji jesiennej:

 • dwa spotkania dialogowe w okresie grudzień 2022 – styczeń 2023; zakładamy pracę tutora/tutorki od listopada 2022 do stycznia 2023.
 • kolejne cztery spotkania w okresie marzec – czerwiec 2023, w tym próba utrwalenia w swoich społecznościach zwyczaju rozmawiania na ważne lokalnie tematy;  zakładamy pracę tutora/tutorki od marca do czerwca 2023 roku plus ewaluację projektu w lipcu 2023. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 października 2022 r. wyłącznie poprzez formularz online
O wynikach naboru poinformujemy mailowo do 27 października 2022 r.

Do zadań tutorów i tutorek będą należały:

 • zapoznanie się z modelem dialogowania wypracowanym podczas wcześniejszych etapów projektu,
 • udział w spotkaniu wprowadzającym oraz w spotkaniach ewaluacyjnych; (szacowany czas: do 8 godzin),
 • kontakt zespołem projektu i z trenerami i trenerkami prowadzącymi warsztaty – w celu zebrania informacji na temat pracy danego zespołu, 
 • indywidualna praca online z 3-osobowym zespołem z danej miejscowości (wsparcie w przekładaniu wiedzy z warsztatów,  na działania w lokalnej społeczności, w organizacji spotkań wg. modelu, wskazywanie możliwych rozwiązań w sytuacjach trudnych, inspirowanie, wspieranie w myśleniu o koncepcji utrwalania zwyczaju rozmawiania w danej społeczności z pomocą kolejnych spotkań dialogowych – czyli tworzenia czegoś, co w projekcie nazwaliśmy „nową świetlicą” i co w każdej społeczności może mieć inny kształt i formę). Zakładamy możliwość pracy jednego tutora/tutorki z maksymalnie trzema zespołami.  Dla jednego zespołu zakładamy minimum osiem spotkań trwających 90-120 minut (zdalnie lub stacjonarnie): dwa – trzy w okresie przygotowania pierwszych dwóch rozmów (listopad 2022 – styczeń 2023) i kolejne, w okresie późniejszym (marzec – czerwiec 2023),
 • udział i obserwacja na miejscu minimum jednego z dwóch pierwszych spotkań dialogowych organizowanych przez zespół z danej miejscowości (w okresie grudzień 2022 – styczeń 2023) oraz minimum jednego z czterech kolejnych spotkań (organizowanych w okresie marzec – czerwiec 2023). Zakładamy tu około 8h pracy merytorycznej, nie wliczamy do niego czasu dojazdu),
 • sprawozdawczość – zbieranie informacji na temat funkcjonalności modelu dialogowania i przebiegu projektu, w tym pracy zespołu z danej miejscowości, we współpracy z Zamawiającym oraz zespołem badawczym Zamawiającego.

Tutorzy i tutorki wspierający lokalnych liderów powinni spełniać następujące wymagania:

  •  posiadać doświadczenie w obszarze pracy indywidualnej z liderami i liderkami społecznymi, mieć doświadczenie i wiedzę w każdym z etapów tworzenia wydarzenia, jakim jest spotkanie (integracja, diagnoza lokalna, promocja i kanały dotarcia do odbiorców, facylitacja spotkań, ewaluacja) 
  • mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie wspierania rozwoju inicjatyw angażujących społeczność lokalną (w tym wiedzę z zakresie planowania strategicznego, aby wspierać tworzenie stałego zwyczaju rozmawiania w społeczności, pozyskiwanie kolejnych osób i partnerów instytucjonalnych, budowanie zespołu ekspertów i ekspertek) oraz pracy z lokalnymi liderami i liderkami.
  • dobrze orientować się w specyfice małych społeczności (projekt kierujemy do gmin i miejscowości 5-50 tys. mieszkańców),
  • mieć doświadczenie w dawaniu informacji zwrotnej i umieć klarownie i komunikatywnie formułować rekomendacje dotyczące działań, 
  • być gotowi/gotowe do pracy w okresie od listopada 2022 do czerwca 2023 w wymiarze około 24 godzin pracy tutoringowej z jedną grupą (dopuszczamy możliwość pracy z większą liczbą grup) oraz 11 godzin dodatkowych spotkań w zespole realizującym projekt. 

Dodatkowymi atutami będą:

   • doświadczenie w zakresie facylitacji dialogu,
   • doświadczenie trenerskie, w szczególności w obszarach spójnych z programem warsztatów (integracja, diagnoza lokalna, promocja i kanały dotarcia do odbiorców, facylitacja spotkań, ewaluacja, a także posługiwania się informacją – wyszukiwanie informacji, weryfikacja źródeł, problem fake newsów i dezinformacji),
   • doświadczenie we wspieraniu inicjatyw polegających na tworzeniu przestrzeni komunikacji między mieszkańcami i mieszkankami mniejszych miejscowości.  
obrazek trzech postaci w lupce


Z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa/umowa zlecenie określająca zasady pracy i wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł brutto za pracę z jedną grupą tutoringową  oraz zwrot kosztów podróży.

czarno-białe zdjęcie grupy warsztatowej z dodanym logo programu Aktywni Obywatele w lewym górnym rogu i ikonami/dymkami dialogowymi w kolorze niebieskim i zielonym
Przewiń do góry