Dzielimy się nagraniami!

Zapraszamy do obejrzenia nagrań dwóch anglojęzycznych webinariów zrealizowanych z Nansen Centre for Peace and Dialogue, norweską organizacją od lat prowadzącą i przygotowującą innych do prowadzenia dialogów, partnera naszego projektu. 

Sztuka prowadzenia dialogu

Nagranie webinarium 11 maja 2023 roku.

Christiane Seehausen i Siri Thorsen, facylitatorki, trenerki i organizatorki dialogów, dzielą się na nagraniu tym, jak rozumieją dialog. Co jest ważne, by był udany? W jakich sytuacjach sięgają po to narzędzie? jak w świecie rywalizacji i argumentowania budować przestrzeń do słuchania i zadawania pytań? Ekspertki odwołują się zarówno do doświadczeń długich procesów dialogowych pomiędzy różniącymi się grupami, jak i jednorazowych dialogów publicznych, prowadzonych dla danej społeczności. 

Rola facylitatorki/facylitatora w dialogu

Nagranie webinarium z 30 maja 2023 roku.

W nagraniu Christiane Seehausen skupia się na roli osób stwarzających przestrzeń do dialogu. Znajdziecie tu informacje o tym, czym jest facylitacja dialogu, o procesie zmiany i punktach zwrotnych podczas facylitacji oraz roli osoby facylitującej, jej cechach i odpowiednim zdaniem ekspertki przygotowaniu do dialogu

Przewiń do góry