szkic zielonej postaci z niebieskim dymkiem dialogowym

Już 10 sierpnia otworzymy rekrutację do kolejnego etapu naszego projektu

Naszym celem jest organizacja 180 dobrych rozmów w 30 miejscowościach w całej Polsce oraz utrwalenie w społecznościach zwyczaju rozmawiania o ważnych sprawach lokalnych na dobre, również po zakończeniu projektu. 

Po co organizować okazje do dobrych rozmów?

 • żeby ludzie z różnych grup i kręgów, mający różne opinie znów ze sobą rozmawiali na ważne dla nich tematy. Nie po to, by się wzajemnie przekonywać lub od razu zmieniać rzeczywistość, ale by poznać swoje zdania i opinie, zobaczyć, że są ludzie myślący inaczej, dostrzec inne od własnej perspektywy.
 • żeby ludzie mieli lepszą wiedzę o świecie, pełniejszy obraz spraw, wiedzieli więcej zanim wyrobią sobie własną opinię czy podejmą decyzję. 

Wierzymy, że tylko w ten sposób coraz więcej osób będzie mogło uczestniczyć w życiu danej społeczności.

Więcej o źródłach czerpania informacji przeczytasz pod tym linkiem.

Kogo szukamy?

Szukamy osób, które tak jak my dostrzegają, że przestaliśmy ze sobą rozmawiać i coraz bardziej zamykamy się w gronach osób myślących tak samo. I że to źle. To szkodzi dyskursowi, społeczeństwu obywatelskiemu, naszym społecznościom. Szukamy trzyosobowych zespołów z danej miejscowości/gminy (do 50 tys. mieszkańców), które chcą to zmienić – widzą się w roli inicjatorów i inicjatorek, organizatorów i organizatorek oraz facylitatorów i facylitatorek dobrych rozmów. Dobrych, czyli takich, które nie polegają na przekrzykiwaniu się i niesłuchaniu czy w najlepszym razie próbach udowodnienia własnych racji. Ale na słuchaniu, zadawaniu pytań, próbie zrozumienia. Nie oczekujemy, że osoby stwarzające okazję do rozmowy zajmą się dalej każdym tematem, który poruszą. Wręcz przeciwnie – liczymy, że skupią się na okazjach do rozmów. I to dłużej niż trwać będzie projekt. Zakładamy, że jego efektem – obok podniesienia kompetencji liderów i liderek oraz osób uczestniczących w spotkaniach – będzie stworzenie nowych świetlic – stałej przestrzeni do rozmów i podnoszenia umiejętności posługiwania się informacją. Nie mamy wyobrażeń, jak będą wyglądać takie miejsca – mogą być latającym klubem bez stałej siedziby, mogą mieć cztery ściany i adres. Ważne, by żyły dobrymi rozmowami i służyły swoim społecznościom. 

Projekt realizujemy w społecznościach liczących od pięciu do pięćdziesięciu tysięcy mieszkanek i mieszkańców. 

Praca przyszłych przewodników i przewodniczek dialogu podzielona będzie na dwa etapy. W pierwszym przygotowywać będziemy uczestników do organizacji i przeprowadzenia dwóch dobrych rozmów w miejscowościach, w których mieszkają – po to, by społeczności miały okazję doświadczyć, czym one są i że warto w nich uczestniczyć. Z pilotażu projektu wiemy, że osoby wychodzą z nich często z takim właśnie przekonaniem. Drugi etap służyć będzie przemyśleniu, co zrobić, by zwyczaj rozmawiania o ważnych sprawach lokalnych zakorzenił się w społecznościach na dobre, również po zakończeniu projektu. Temu celowi podporządkowane będą kolejne cztery dobre rozmowy, które organizować będą przewodnicy i przewodniczki dialogu. 

Co jest dla nas ważne w rekrutacji przewodników i przewodniczek dialogu?

 1. Gotowość do rozmów z osobami myślącymi inaczej na zasadach, które naszym zdaniem charakteryzują dobrą rozmowę – w skrócie: nie po to, by się przekonywać (choć nikt nie zabrania zmienić zdania), ale żeby się usłyszeć, poznać punkty widzenia i potrzeby. 
 2. Zaangażowanie. Liczymy, że projekt będzie dopiero początkiem rozmów w społecznościach a działania będą kontynuowane także po zakończeniu okresu, w którym będziemy je wspierać. 
 3. Udział we wszystkich oferowanych warsztatach.
 4. Organizacja przynajmniej sześciu okazji do rozmowy w Twojej społeczności.
 5. Chęć współpracy z tutorem lub tutorką – indywidualnie wspierającym zespół przewodników.
 6. Współpraca w trzyosobowym zespole w danej społeczności.
 7. Gotowość do pisania okresowych informacji, jak przebiega działanie. 

Co zapewniamy?

 1. Bezpłatny udział w warsztatach online i stacjonarnych
 2. Dostęp do publikacji i materiałów.
 3. Indywidualną opiekę tutora/tutorki.
 4. Informację zwrotną o działaniach.
 5. Zwrot kosztów dojazdu i noclegu podczas szkolenia stacjonarnego. 
 6. Rozwój w dobrym towarzystwie. 

Jak będziemy pracować od jesieni?

 

Zapraszamy wszystkich, którzy z naszą pomocą chcą tworzyć w swojej miejscowości przestrzeń dobrej rozmowy!
Od środy 10 sierpnia na naszej stronie znajdziesz więcej informacji i formularz rekrutacyjny. 

Jeśli masz pytania napisz: katarzyna.binda@frsi.org.pl lub zadzwoń: 570 406 029.

Nie możemy się doczekać!
Zespół “Jak rozmawiać?”

Przewiń do góry